Wednesday, September 19, 2012

Larawan ng Isang Lumang Bahay

May nagmungkahi sa akin na ilagay ko raw ang larawan ng lumang bahay namin na binabanggit ko sa aking "Counting My Blessings".  Sa kasamaang-palad, wala akong larawan nito.  Ang mangilan-ngilan na nagpapakita ng kapirasong bakod na kawayan o harapang hardin ay na-Ondoy at wala na!  Alaala na lamang ang natitira.

Ang narito ngayon ay larawan ng isang higit na lumang bahay, na pinatibay naman ng isinaayos na silong na naging karagdagang tirahan ng isang pamilya.  Ngunit mababakas pa rin dito ang angking kalumaan sa mga durungawang gawa sa kapis at mga nakumpuni nang inanay na bentanilya.

Alam ko, ang lumang bahay na ito ay punung-puno rin ng magagandang alaala ng mga nanirahan dito.  Tiyak na maglalaro sa kanilang gunam-gunam ang paglalaro sa malawak na bakuran, pag-akyat sa mga puno ng bayabas, pamimitas ng kaymito, mangga, tsiko at buko, pamamangka sa maluwang pang ilog, kasama ang paliligo at pag-aaral lumangoy sa malinaw pang tubig nito, panginginain ng murang bunga ng sasa at pag-inom ng matamis na unang sahod ng tuba, na kalaunan ay pinanggalingan ng maasim na suka.  Sa ngayon, patuloy itong pinagpapala ng may-ari, sa kabila ng pagkamatay ng mga punong sinalanta ng tubig-dagat na dala ng high tide, pagbabaw at pagkipot ng ilog na naging tapunan ng basura.  Iyon pa man, patuloy na nakatayo ang lumang bahay, na paminsan-minsan, ay kinariringgan ng magagandang tugtugin mula sa radyo o cd, o awitan at tawanan ng isang barkadang nagkikita-kita rito.No comments: